Dostęp do Internetu DSL Orange

Dostęp do Internetu DSL Orange to usługa, która pozwala równocześnie korzystać z Internetu, prowadzić rozmowy telefoniczne i wysyłać faksy poprzez jedną tradycyjną linię telefoniczną, bez obniżenia jakości i parametrów transmisji. Czas połączenia z Internetem oraz ilość przesyłanych danych nie są limitowane. Do realizacji usługi jest wykorzystywana technologia szerokopasmowego dostępu do Internetu DSL (Digital Subscriber Line – Cyfrowa Linia Abonencka). W ramach Dostępu do Internetu DSL Orange abonent otrzymuje też pakiet usług dodatkowych: miejsce na serwerze na własną stronę internetową i konto FTP, własną domenę i mechanizm sklepu internetowego. W trakcie trwania usługi możliwe jest zmienienie jej parametrów (szybkości wysyłania i pobierania danych). Łącze jest także objęte podstawowym pakietem bezpieczeństwa sieciowego, realizowanym na platformie operatora.
Pod jakim numerem infolinii są dostępni konsultanci usługi Dostęp do Internetu DSL Orange? Infolinia jest dostępna pod numerem 801 600 006. Usługa Internet DSL jest instalowana wyłącznie na telefonicznych liniach abonenckich w sieci Orange.